Double Trans Chrome 插件, crx 扩展下载

 收录于4年前 阅读数 18

扩展ID: igkpinhkgghcbpmhokkfgjecjndmahle

Tłumacz angielsko-polskiBy przetłumaczyć słowo, wystarczy kliknąć na nie dwa razy.
W dolnej części przeglądarki pojawi się jego tłumaczenie.
名称 Double Trans
插件标识 igkpinhkgghcbpmhokkfgjecjndmahle
平台 Chrome
评分 0
评分人数 8
作者 Double Trans
插件主页
版本号 1.1.4
大小 505 KB
官网下载次数 268
分类 查看更多 交流沟通 分类下的扩展插件
下载地址
更新时间 2014-02-22 00:00:00
举报
回复