0

Cộng Đồng Chia Sẻ Content iK Chrome 插件

 发布于3周前 阅读数 42

iK giúp bạn lan toả THƯƠNG HIỆU, gia tăng đột phá traffic và doanh thu...Công cụ giúp bạn theo dõi các nội dung content mới với nhiều chủ đề khách nhau được chia sẻ bởi các thành viên đăng ký làm thành viên. Bạn có thể chia sẻ bài viết của mình lên cộng đồng Content và tương tác trên đó.

Chia sẻ content

- Chia sẻ bài viết dạng để lấy link.
- Đa dạng hóa link về trang web.
- Lan tỏa bài viết tới nhiều người kèm thúc đẩy quảng bá dịch vụ.

Cập nhật bản 1.6.6.1

- Cập nhật tính năng đăng ký chia sẻ bài viết cho thành viên.
- Fix full Seo được update theo thuật toán mới nhất.
- Fix tốc độ tải trang và bảo mật thông tin thành viên.
- Fix lại cấu trúc.
名称 Cộng Đồng Chia Sẻ Content iK
平台 Chrome
评分 5
评分人数 10
作者
插件主页 https://ik.com.vn
版本号 1.6.6.2
大小 21.06 KB
下载次数 6
下载地址
更新时间 2019-10-23 00:00:00
举报
回复